NOWONET DLA DOMU

NowoNET w Waszym Domu to moliwo uzyskania dostpu do sieci Internet w Pastwa domach. Jest to idealne rozwizanie dla wszystkich, ktrzy oczekuj duej wygody uytkowania oraz pewnoci i stabilnoci dziaania.
Oferujc Pastwu najwyszej jakoci usugi gwarantujemy pomoc przy instalacji, konfiguracji i konserwacji domowego komputera.

SZYBKO I JAKO

Wyprbuj nas i wypenij formularz zgoszeniowy a pracownik biura obsugi klienta skontaktuje si z Tob w cigu 48 godzin.

DOSTAJESZ TO ZA CO PACISZ

Zastosowana szerokopasmowa metoda przesyania danych gwarantuje sta i niezmienn prdko transmisji zagwarantowan w abonamencie - oznacza to, e prdko do routera brzegowego firmy NowoNET nie spadnie poniej oznaczonego poziomu. NowoNET wyrnia si spord innych dostawcw Internetu umiarkowanymi dobrymi cenami, dbaoci o jako wiadczonych usug oraz szybk i mi obsug.
Us�uga dost�pu do Internetu Telefon Zam�w us�ug�
Copyright © 2008 Nowonet. All rights reserved. wyczarowa� NetMag projektowanie stron internetowych