7 POWODW DLACZEGO WARTO
KORZYSTA Z INTERNETU Z NAMI


1. nieograniczony czasowo dostp do sieci internet - nie liczysz nerwowo impulsw

2. pewno i stabilno dziaania - potrzebujesz internet w domu przez 24h/dob, my to gwarantujemy

3. szybka i sprawna pomoc techniczna - nie musisz czeka tygodniami na kontakt z technikami lub wydawa pienidze na domorosych informatykw - zglaszane usterki usuwamy zwykle w czasie 12h od zgloszenia

4. stay koszt - moliwo zaplanowania wydatkw zwizanych z internetem

5. kompleksowo usugi - nie zmuszamy Ci eby martwi si o wszystkie elementy potrzebne do realizacji usugi, bierzemy to na siebie

6. pakiet usug dodatkowych - jeli chcesz korzysta z poczty elektronicznej lub mie swoj witryn w sieci, my te jestemy od tego

7. kompatybilno - gwarantujemy kompatybilno z protokoem TCP/IP co umoliwia atw integracj z innymi systemami lub rozbudow istniejcych.

Zobacz te:

Bezpatny Internet w gminie Gryfice
Us�uga dost�pu do Internetu Telefon Zam�w us�ug�
Copyright © 2008 Nowonet. All rights reserved. wyczarowa� NetMag projektowanie stron internetowych